PIAGAM PELANGGAN

Masa menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan di kaunter
Maklumbalas pelanggan
Bayaran pembekal
Pendaftaran pelajar
Penyerahan sijil kursus pendek
Pembayaran yuran
Tenaga pengajar berkelayakan