DASAR KUALITI

“ Kolej Komuniti Jempol Negeri Sembilan adalah komited memberikan perkhidmatan PdP dalam membangunkan potensi pelajar Kolej Komuniti ke arah kecemerlangan di dalam bidang Teknologi dengan mematuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan ”

OBJEKTIF

Objektif kualiti bagi Sistem Pengurusan Kualiti dikenalpasti menurut fungsi dan peringkat dalaman Kolej Komuniti Jempol Negeri Sembilan.