MAKLUMAT KORPORAT

VISI

"Menjadi Peneraju INstitusi TVET yang unggul"

 

MISI

  • Menjadi akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat;
  • Melahirkan graduan holistik, bercici keusahawanan dan seimbang;
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan