Pengurusan Tertinggi
Unit Penyelidikan dan Inovasi
Unit Akademik dan Pendidikan Berterusan
Unit Perkembangan Staf
Unit Pembangunan Pelajar
Unit Kualiti
Unit Peperiksaan dan Penilaian
Unit Pengurusan dan Maklumat Korporat
Unit Kolaborasi dan Keusahawanan
Unit Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
Unit Pembangunan
Unit Aset
Unit Keselamatan
Unit Pentadbiran dan Kewangan